Välkomen till Bj-Service


Du som är avtalskund och vill beställa Installationer till luft/luft värmepumpar logga in här.


Du som fått erbjudande om service våren/sommaren 2020 och vill anmäla vilken månad du önskar besök klicka

här.


Tips

Om du plalerar att använda kylfunktionen i din värmepump till sommaren är det vettigt att göra service innan juli
vid fel på avrinning kommer dräneringsvattnet från innedelen att rinna ut på golvet (detta kontrollerar vi och åtgärdar vid service)