FRÅN VÄRMEPUMPSINSTALLATÖRENVi har tidigare installerat/utfört underhållsservice på luftvärmepumpen i er fastighet

Varje timme passerar luft upp till motsvarande tre gånger husets volym genom din luft-luftvärmepump. Efter några år samlas damm, smuts och fett i luftvärmepumpens innerdel och utedel det innebär att den tappar effektivitet och måste jobba hårdare. Tre års smuts kan sänka effektiviteten med 20-30 procent.

Vi har nu under våren och sommaren ett erbjudande till er om underhållsservice på värmepumpen.I underhållsservice ingår genomgång och rengöring av maskinen inne och ute.(se checklista)

Vid mindre fel på maskinen som upptäcks i samband med service reparerar vi det direkt utan extra kostnad,vid större fel lämnar vi ett kostnadsförslag,finns garanti vägleder vi er hur ni anmäler detta till tillverkaren.

Underhållsservice perioden

maj. till aug. kostar 1990kr

sept till mars 2595kr
(Fast pris inkl.resor och arbete/rengjöringsmedel mm. gäller endast maskiner installerade av Bj-Service har vi installerat fler pumpar hos er ring för pris 0709-903365)

Erbjudandet gäller vid

beställning av arbetet tom. 2022-08-15Gör er anmälan nu och meddela oss vilken månad som ni önskar besök

(maj,juni,juli,aug.eller närsomhelst)

Kontakta oss på följande sättBJ-Service AB
Björkerydsvägen.1
37336 Fridlevstad
0709-903365 vardagar 8-16 Bj@serviceanmalan.se www.serviceanmalan.se

Beställ Underhållsservice Direkt

.


Vi kontaktar er efter anmälan för tidsbokning per telefon,sms,eller mail om så önskas.
Anmälan är inte bindande.

OBS!! för att vi skall kunna utföra arbetet på ett bra sätt behöver vi tillgång till en

trädgårdsslang

fram till utomhusdelen.

Checklista underhållsservice


Märke:

Modell:

Utomhusdel

Rengöring av värmeväxlare ( ) kontroll av röranslutningar ( )

kontroll av elanslutningar ( ) Kontroll oljud/vibrationer ( )

Kontroll av kondensvattanavrinning ( ) Kontroll/justering lutning ( )

Anmärkning.................................................................................................................................

Innomhusdel

Rengöring av värmeväxlare ( ) Kontroll av fläktmotor ( )

Kontroll/smörjning av glidlager ( ) Kontroll av kondensvattenavrinning ( )

Byte batterier i fjärrkontroll ( ) Rengöring av filter ( )

Anmärkning.................................................................................................................................


Effekt-kontroll vid inställd temp 30c

Lufttemp utomhus. ( c) Fläkthastighet nivå ( )

Lufttemp inn i innedel ( c) Lufttemp ut ur innedel ( c)

Anmärkning.................................................................................................................................


Serviceföretag: Kund:

BJ-SERVICE AB Namn:..................................................
Björkerydsvägen 1
37336 Fridlevstad Adress:.................................................
Bj@serviceanmalan.se
0709-903365 Ort:.....................................................

Datum för underhållsservice......./.......2021

Utfört av.........................................